บริการของเรา

พัฒนาซอฟต์แวร์

พัฒนาซอฟต์แวร์

งานกลุ่มลูกค้าโรงงาน

ทำระบบการผลิต (การบริหารสินค้าคงคลัง, การจัดการการขนส่ง, การบริหารการจัดซื้อ)

งานกลุ่มลูกค้าสำนักงาน

วางระบบการขาย (การจัดการบริหารด้านงานขาย, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารสินค้าคงคลัง, การจัดการการขนส่ง, การบัญชี)

ตัวแทนจำหน่าย

DCR : X-Analisys (IBM AS/400)
วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบของอ็อบเจกต์ใน AS/400 สรุปและแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอ X-Analisys เป็นโซลูชันที่ทันสมัยพร้อมชุดเครื่องมือสำหรับการจัดทำเอกสาร

WingArc1st : BI Solition (Dr.Sum、Motion Boad)
นำเสนอการใช้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด (การรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทำรายงาน)

งานด้านวิศวกรรม

งานด้านวิศวกรรม

งานวิศวกรรมการผลิต

เตรียมการผลิต, ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์, เตรียมความพร้อมของกระบวนการ, ทำคู่มือสำหรับสายการผลิตและซอฟต์แวร์จำลองหุ่นยนต์

งานออกแบบและพัฒนา

ออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

SE, ออกแบบและพัฒนา

คลังสินค้าหลายระดับอัตโนมัติ, ระบบคัดแยกและหยิบสินค้าความเร็วสูง, ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ

งานบริการด้านเทคนิค

จัดหาพนักงานสัญญาจ้างให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และช่วยงานออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนารถยนต์

งานบริการพนักงานสัญญาจ้างออกแบบ 3D/2D CAD

ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ, ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรโลจิสติกส์และเครื่องจักรอื่นๆ
CAD ที่ใช้ : CATIA v5, iCAD(3D), AutoCAD(2D)และอื่นๆ