สารจากผู้บริหาร

พระนอน

เราได้พัฒนาบริการด้านวิศวกรรมในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
จากความสำเร็จในการพัฒนาด้านยานยนต์และอวกาศในประเทศญี่ปุ่น
เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และมีส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีในราชอาณาจักรไทย

ผมเองเคยรับผิดชอบดูแลงานด้านวิศวกรรมระบบให้กับผู้ผลิตระบบลอจิสติกส์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน
เรามีประสบการณ์หลากหลายสถานการณ์ตั้งแต่งานวางแผนจนถึงงานส่งมอบอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย

มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ได้เห็นความสำเร็จของ "การพัฒนา" อย่างแท้จริงผ่านระบบโลจิสติกส์
เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากเราสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในประเทศไทยได้"

นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการสื่อสารกับพนักงานชาวไทยแล้ว เราปรารถนาที่จะทำงานเป็นทีมเดียวโดยปลูกฝัง
วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น “โฮ เร็น โซ” (การรายงาน ติดต่อ ให้คำปรึกษา) และ “5 ส” โดยชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่น

เราสามารถให้บริการทำงาน Offshore จากญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น กรุณาอย่าลังเลที่จะใช้บริการของเรา

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคให้กับพนังงาน เราได้เริ่มส่งพนักงานไปเทรนงานและทำงานที่ญี่ปุ่น
ภายใต้ความร่วมมือของบริษัทในเครือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

เราปรารถนาที่จะให้บริการที่เหมาะสมในประเทศไทยในอนาคต โดยถือโอกาสนี้เรียนรู้ไม่เพียงแต่ภาษา แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนาและวิธีการทำงานสไตล์ญี่ปุ่นด้วย

Mr. Motonari Takahashi
ประธานกรรมการบริหาร