สารจากผู้บริหาร

พระนอน

บริษัทเราได้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2010 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เราคือกลุ่มบริษัทลูกในเครือของDaiichi System Engineering Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเน้นงานด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการบินและอวกาศ, ธุรกิจด้านยานยนต์, งานเกี่ยวกับเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรม และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทระดับโลก จึงได้มีการเปิดธุรกิจในประเทศไทยขึ้นมา
เพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เราจะสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสามารถทางเทคนิคของเรา

เราคือกลุ่มวิศวกรที่ทำงานทางด้านการออกแบบเครื่องจักร และงานซอฟต์แวร์เป็นหลัก
โดยเรามีปรัชญาในการทำงานคือ “จะทำประโยชน์ด้านเทคโนโลยีต่อๆไป” ด้วยความท้าทาย

การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ
เราหวังว่าเราจะสามารถซัพพอร์ทลูกค้าได้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
แต่ยังรวมถึงทุกๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ซึ่งจะเป็นการทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักต่อนานาประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้ว

ทรัพย์สินอันมีค่าของยริษัทเราคือ พนักงานของเรา เราจังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรของเรา
และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วนั้น เราได้จัดการฝึกอบรมร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นในกลุ่มบริษัท ให้แก่พนักงานของเรา

เรามีความมุ่งในในการสร้างทีมงานที่มั่นคง
โดยที่พนักงานของเราจึงได้รับการฝึกอบรม และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะทาง เทคนิค ทักษาะการทำงานที่มีความท้าท้าย และทักษะการแก้ไขปัญหา
เรายังทำงานบนความท้าทายในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับการใช้งานอีกด้วย

ประธานกรรมการบริหาร นายโอซามุ มิยางิิ