ข้อมูลองค์กร

ปรัชญาองค์กร

เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ ให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น

ภาพรวมบริษัท

ThaiDCR
บริษัท ไทย ดีซีอาร์ จำกัด
J Wellness
บริษัท เจเวลเนส จำกัด
ทุนจดทะเบียน 11,200,000 บาท 2,500,000 บาท
ก่อตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2553 18 มีนาคม 2554
ประธานกรรมการบริหาร
นายโอซามุ มิยางิ
ผู้อำนวยการ
นายยาสุชิ อุชิดะ
ลูกค้าหลัก
  • ไดฟุกุ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
  • มิยากาวา อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
  • โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัทในเครือ